Tildelt rammeavtale med Norske Shell

CCB Subsea AS er tildelt en langsiktig og landsdekkende rammeavtale med A/S Norske Shell for leveranse av engineeringtjenester, vedlikehold av subsea-utstyr og resertifisering av brønnkontrollutstyr

07/05/2018

Avtalen har en varighet på 3 år pluss opsjoner og er knyttet til Norske Shell installasjoner på norsk sokkel.

Utvikler samarbeidet

CCB Subsea og Shell har de siste årene samarbeidet om engineering, vedlikeholdstjenester og offshore operasjoner. Samarbeidet er nå utvidet og formalisert gjennom avtalen som også dekker resertifisering av brønnkontrollutstyr.

- Avtalen representerer en milepæl for både CCB Subsea og subsea-markedet. Markedet er i endring, og for første gang leverer en uavhengig vedlikeholdskontraktør som CCB Subsea en full resertifisering av kritisk brønnkontrollutstyr, uttaler Nils Fr. Fjærvik, daglig leder i CCB Subsea AS.

Landsdekkende forretningsmodell

 - Vi har fått et solid fotfeste i subsea-markedet med vår forretningsmodell. Vår leveranse av risikobaserte og kostnadsoptimaliserte løsninger innebærer et meget konkurransedyktig alternativ for kundene. Dette bidrar til sunne og langsiktige føringer for den videre utvikling av subsea-markedet.

Vår tilstedeværelse på alle CCB og NorSea Group baselokasjoner representerer videre en unik miks av fleksibilitet og forutsigbarhet, avslutter Fjærvik.